Będą zbierać krew w PCUZ

W sobotę 26 sierpnia w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych odbędzie się zbiórka krwi. Do akcji zachęca sam burmistrz.

Akcja rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do 14.30 sierpnia w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych przy ul. Jej organizatorami są Klub HDK PCK im. Miedzianej Kropli Krwi przy O/ZG „Rudna”, Stowarzyszenie HDK i HDSzK oraz gmina Polkowice.

– Krew to dar życia i bardzo ważne jest to, żebyśmy o tym pamiętali. Oddając krew, dzielimy się tym, co najcenniejsze – podkreśla Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Warto pamiętać, że krew może oddać każda osoba dorosła, która waży minimum 50 kg. Na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można sprawdzić, jak przygotować się do donacji. Obecnie najbardziej potrzebni są dawcy posiadający grupy krwi A Rh- oraz 0 Rh-.

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca