Pomogą w formie stypendium

To dobra informacja dla rodziców potrzebujących wsparcia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok 2023/2024. Pierwsze wnioski będzie można składać od września. Warto jednak sprawdzić kto będzie się kwalifikował do otrzymania wsparcia.

Wnioski w miejscowym OPS przyjmowane będą od 1 do 15 września w przypadku uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chocianów. Do 15 października natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 776 zł w przypadku osoby samotnej i 600 zł w przypadku osoby w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, tj. sierpień 2023r. 

Jeśli ktoś ma pytania dotyczące stypendium może się zgłosić do Działu Świadczeń Rodzinnych OPS w Chocianowie pod nr tel. 76-818-51-51 wew. 23

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca