Można się zapisywać na przegląd teatralny

Polkowickie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w przeglądzie teatralnym. Konkurs podzielono na dwie kategorie: Kurtyna dla grup teatralnych oraz Humor i Satyra w Poezji i Prozie, czyli przegląd teatru jednego aktora. Wydarzenie odbędzie się 23 i 24 kwietnia w polkowickim kinie.

Konkurs Kurtyna jest kierowany do dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Polkowice i odbywa się 23 kwietnia w 4 kategoriach:

– grupy przedszkolne i klasa „0”,
– klasy I-III,
– klasy IV-VI,
– klasy VII-VIII

Konkurs humor i satyra w poezji i prozie skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Polkowickiego i odbywa się 24 kwietnia w jednej kategorii:

– klasy VI-VIII

Karty zgłoszeniowe, opatrzone pieczęcią instytucji delegującej, należy dostarczyć w terminie do 12 kwietnia 2024 r.

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca