Nowa jednostka edukacyjna. Czym jest BCU?

W Lubinie powstała nowa jednostka edukacyjna. Na terenie Poligonu Szkoleniowego Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr od kilku miesięcy funkcjonuje Branżowe Centrum Umiejętności. To tam swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe zdobywają uczniowie szkół ponadpodstawowych. Ale nie tylko. Instytucja wspiera również osoby już pracujące.

BCU – to nowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pod tym tajemniczym skrótem kryje się Branżowe Centrum Umiejętności. Instytucja ma kształcić w różnych zawodach i podnosić zawodowe umiejętności oraz kwalifikacje. Takich miejsc w całej Polsce ma być 120.

Branżowe Centrum Umiejętności powstało również w Lubinie. Jego siedziba mieści się na terenie Poligonu Szkoleniowego MCKK przy ul. M. Skłodowskiej 172a. To właśnie tam wybudowany został nowoczesny budynek, w którym będą się mieściły pracownie i warsztaty, sale dydaktyczne i konferencyjne oraz biura.

W drodze przetargów wyłoniliśmy już znakomitą część dostawców wyposażenia. Pracujemy jeszcze nad ostatnimi przetargami. W znajdują się już m.in. komputery, symulatory, rusztowania, sprzęt multimedialny, część mebli. Spółka Inova kończy montaż dydaktycznego przenośnika taśmowego przeznaczonego dla górnictwa podziemnego. Czekamy na dostawę dedykowanych do naszych potrzeb stanowisk automatyki. Już w marcu 2024 r. zapraszamy do BCU Górnictwa Rud 4.0 na branżowe szkolenia zawodowe. W pierwszej kolejności będą to szkolenia dla nauczycieli zawodu. Jedno z zakresu nowoczesnych metod budowy szybów, a drugie dotyczące nowych rozwiązań technologicznych w samojezdnych maszynach górniczych – informuje Monika Gazda, wiceprezes zarządu Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.

Branżowe Centrum Umiejętności w Lubinie skupiać się będzie na górnictwie podziemnym, przeróbce rud metali i surowców mineralnych. Liderem tutejszego projektu jest właśnie Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, które ma olbrzymie doświadczenie i profesjonalną kadrę w przygotowaniu i organizacji całego ministerialnego projektu. Partnerami są natomiast Górnicza Izba Przemysłowo – Handlowa, KGHM Polska Miedź oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.

– Okres edukacji to najlepszy czas na to, aby zapewnić młodzieży możliwość jak najlepszego przygotowania do życia zawodowego w przyszłości. Zagłębie Miedziowe jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów w Polsce. Zapotrzebowanie na pracę jest tu ogromne, dlatego taki program jest cenny zarówno dla pracodawców jak i przyszłych pracowników – mówi Piotr Karwan, wiceprezes zarządu ZPPM.

W sumie na Dolnym Śląsku ma powstać siedem Branżowych Centrów Umiejętności kształcących m.in. w zakresie hotelarstwa, logistyki, mechatroniki, energetyki.

– Jestem przekonana, że Branżowe Centrum Umiejętności w Lubinie stanie się miejscem, gdzie wiedza i praktyka spotkają się w harmonijnym procesie nauki, prowadząc do rozwoju branży oraz wzrostu kompetencji zawodowych. Razem z partnerami oraz wszystkimi zainteresowanymi, jesteśmy gotowi na to wyzwanie i ufamy, że przyniesie ono wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron – mówi Marta Wisłocka, prezes zarządu ZPPM.

Branżowe Centra Umiejętności mają umożliwić uczniom, studentom oraz nauczycielom i młodym pracownikom szybkie wyrównywanie różnic między wiedzą zawodową , a rzeczywistymi, aktualnymi potrzebami konkretnych pracodawców z branży. Te szczególne szkolenia zostały wprowadzone do systemu oświaty pod nazwą branżowych szkoleń zawodowych.

– Nad zakresem szkoleń i profilem działalności każdego BCU czuwać będzie rada w skład której będą wchodzić przedstawiciele powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, przedstawiciele działających w branży pracodawców i ich organizacji, a także nauczyciele zawodu – przekazuje Anna Melska, wiceprezes zarządu ZPPM.

Partnerem MCKK w realizacji tego projektu jest spółka KGHM.

– KGHM Polska Miedź jest w projekcie odpowiedzialne za realizację konferencji prezentujących nowoczesny przemysł miedziowy. Takie konferencje odbędą się dwie – jedna w tym roku, a jedna w przyszłym. Ich adresatami będą młodzi pracownicy, studenci, nauczyciele i uczniowie zainteresowani poszerzaniem swoich horyzontów w dziedzinie górnictwa podziemnego, przeróbki rud metali i surowców mineralnych. Jednak rzeczywista rola KGHM Polska Miedź S.A. w projekcie jest znacznie szersza. Spółka jest zarówno partnerem tego przedsięwzięcia oraz, jako wiodący pracodawca dziedziny, podstawowym odbiorcą działań BCU Górnictwa Rud. Wszystkie planowane w projekcie działania edukacyjne ostatecznie muszą uwzględniać potrzeby KGHM. Niezależnie czy mówimy o ofercie dla uczniów, dla nauczycieli, czy dla osób dorosłych. W Polskiej Miedzi jest pełna świadomość, że nikt poza nimi nie ma bardziej aktualnej wiedzy w tym zakresie. Tak więc wszelkie projekty związane z budową lub zakupem pomocy dydaktycznych zostały zaopiniowane przez fachowców z KGHM. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu budujemy scenariusz do szkolenia e-learning – dodaje wiceprezes zarządu Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr. Branżowe Centrum Umiejętności funkcjonujące w Lubinie jako jedno z pierwszych w Polsce, zostało powołane do życia i wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Starostę Lubińskiego w dniu 22 grudnia ubiegłego roku z terminem rozpoczęcia działalności od 1 stycznia 2024.

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca