32 zgłoszenie w pierwszym miesiącu nowego roku

32 zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń odnotowano w styczniu 2024 roku. Większość zgłoszeń została potwierdzona przez polkowickich policjantów i dotyczyła zagrożeń w ruchu drogowym.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to platforma wymiany informacji między obywatelami, a policjantami. Umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie mundurowym miejsc, które uważają za niebezpieczne. W styczniu odnotowano łącznie 32 zgłoszenia.

– Większość zgłoszeń, bo aż 30 dotyczyła zagrożeń związanych z ruchem drogowym. W pierwszej trójce najczęściej nanoszonych zgłoszeń znajdowało się nieprawidłowe parkowanie – 16. przekraczanie dozwolonej prędkości – 11 zgłoszeń, zgłoszenia oraz podejrzenie złej organizacji ruchu drogowego – 3 zgłoszenia – informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach.

Ze wskazanych przez mieszkańców zagrożeń policjanci potwierdzili 67,7%. Zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń można nanosić w 25 kategoriach takich jak m.in. akty wandalizmu, zła organizacja ruchu drogowego, nieprawidłowe parkowanie czy kłusownictwo. Dzięki tej platformie każdy może przekazać Policji informacje o potencjalnych zagrożeniach, a także sprawdzić co dzieje się w jego okolicy.

– Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji pilnych, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym jednostki Policji pod numerem alarmowym 112. Należy również zauważyć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest narzędziem służącym do analizy stanu bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach. – dodaje Rybikowski.

Krajowa Mapa Zagrożeń dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, a także stronach wszystkich innych jednostek Policji.

Zdjęcie: KPP Polkowice

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca