Asystent pomoże niepełnosprawnym

35 osób z powiatu polkowickiego skorzysta z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Gmina przeznaczyła na ten cel około 850 tysięcy złotych. Ruszył nabór wniosków w tej sprawie.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na opiekę asystentów osobistych przy załatwianiu różnych spraw w codziennym funkcjonowaniu. W polkowickim ratuszu podpisano umowę w tej sprawie.

– Gmina mocno wspiera osoby z niepełnosprawnościami. W tym roku przeznaczamy na ten cel blisko 850 tysięcy złotych. 35 uczestników, mieszkańców naszej gminy, zostanie objętych takim wsparciem. Dziękujemy również Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej za udział finansowy w tym przedsięwzięciu – mówi Krzysztof Nester, wiceburmistrz Polkowic.

Realizatorem programu jest Fundacja „Eudajmonia”.

– Pomagają dotrzeć do lekarza czy do sklepu, przygotować posiłek, zorganizować czas wolny – wymienia Renata Rogowska, prezes fundacji.

Program realizowany jest w Polkowicach od czterech lat.

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca