Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” z opóźnieniem

Prawie 900 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku gmina Polkowice na program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W każdym miesiącu z programu będzie korzystało co najmniej 35 osób z niepełnosprawnościami.

Program zakłada m.in. opiekę wykwalifikowanego personelu nad osobami z mocno ograniczoną możliwością samodzielnego funkcjonowania. Osoba, która wymaga opieki musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zadanie realizowała Fundacja „Eudajmonia”. Podmiot ten jako jedyny zgłosił swoją ofertę na realizację programu także w roku 2024. – Oferta nie mogła być przyjęta, ponieważ nie odpowiadała wymogom ogłoszonego konkursu. W tej sytuacji konieczne będzie ponowne ogłoszenie konkursu – informuje Ewa Kowalik, zastępca burmistrza Polkowic ds. społecznych.

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca