Budżet przyjęty

Miejscy radni przyjęli budżet Polkowic na 2024 rok. Wcześniej plan finansów na przyszły rok zaakceptowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Autorem planu budżetu jest burmistrz Łukasz Puźniecki oraz radni z poszczególnych komisji.

– Ustosunkowując się do wniosków z poszczególnych komisji, dokonałem ponownej analizy zarówno dochodów, jak i wydatków ujętych w pierwotnym projekcie budżetu. Celem nadrzędnym tych analiz było to, co ustaliliśmy wspólnie wiele miesięcy temu, a więc nieprzekraczanie pewnych wskaźników, tak, aby można było zapewnić bezpieczne finanse gminy Polkowice – podkreśla burmistrz Polkowic.

Dzięki autokorekcie burmistrza udało się zmniejszyć zadłużenie gminy na przyszły rok. W przyjętym przez radnych budżecie znalazło się m.in.: 86 mln zł przeznaczonych na oświatę, 98 mln na inwestycje, 11 mln na bezpłatny transport publiczny oraz 16 mln na pomoc społeczną i 12 mln na ochronę zdrowia.

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca