Dialog na temat wyzwań klimatycznych

Polkowicka młodzież już wie co zrobić, by zadbać o klimat i w swoje działania zamierza zaangażować innych. To rezultat udziału w projekcie, który realizowany jest m.in. przez Fundację FIS. Mowa o Polkowickim Dialogu Klimatycznym.

To był rok ciężkiej pracy poświęconej rozmowom, ale i konkretnym działaniom na rzecz klimatu. W polkowickim ratuszu odbyło się spotkanie, na którym podsumowano dotychczasowe poczynania Fundacji FIS, Uniwersytetu Wrocławskiego, Norweskiego Instytutu Badań Przyrodniczych NINA oraz zaangażowanej polkowickiej młodzieży.

–  Udało się to zrealizować w stu procentach, między innymi dzięki dobrej współpracy z polkowickim samorządem. To z kolei zaowocowało pierwszym w Polsce dialogiem klimatycznym, w którym kluczową rolę odegrała młodzież, wspierana przez swoich fantastycznych nauczycieli. Wspólnie z uczniami z innych miast Polski opracowaliśmy model edukacji klimatycznej i wydaliśmy podręcznik na ten temat. Kluczowe jest w nim jest to, że zaczynamy myśleć o klimacie i działać dla klimatu lokalnie – podkreśla Małgorzata Lewandowska z Forum Inicjatyw Społecznych, współorganizatora projektu.

Uczestnicy projektu szukali rozwiązań na temat tego, co zrobić, by poprawić sytuację klimatyczną w Polkowicach. Przy tej okazji burmistrz Puźniecki, przypomniał, że gmina już realizuje szereg działań na rzecz poprawy klimatu.

– Aspirujemy od dłuższego czasu, aby być takim ko miastem, w którym dba się o transport nisko-emisyjny, o świeże powietrze, w którym rewitalizuje się parki i tworzy przestrzeń do tego, żeby można było wypoczywać wśród zieleni tak, aby nasze miasto było dla nas wygodne i przyjazne – zaznaczał Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Polkowicka młodzież m.in dzięki udziałowi w projekcie nauczyła się kreatywnego rozwiązywania problemów.

– Uważam, że taki projekt był bardzo potrzebny. W trakcie jego trwania przygotowano nas do tego, jak prowadzić dialog, żebyśmy potrafiły uzasadnić swoje zdanie, żebyśmy nie bały się mówić do ludzi i żebyśmy wiedzieli jak mówić, żeby nas słuchano – mówiła Oliwa Muszyńska, uczestniczka projektu.


Uczniowie wiedzą już również nad czym trzeba jeszcze popracować, by zadbać o klimat. Potencjał w działaniu młodych polkowiczan widzi również wiceburmistrz Polkowic do spraw społecznych, Ewa Kowalik.

– Mam nadzieję, że ta wiedza i umiejętności, które już uczestnicy przekuli w praktyczne projekt, które przygotowali i zrealizowali, zaowocuje kolejnymi ciekawymi projektami na rzecz naszego środowiska, nie tylko w obszarze klimatu choć sam projekt był wokół wyzwań klimatycznych, ale również w innych obszarach. Że te działania na rzecz naszego środowiska lokalnego, będą działaniami kreatywnymi i wynikającymi z naszych potrzeb – zaznacza wiceburmistrz.

Podczas spotkania w polkowickim ratuszu młodzież za swoje zaangażowanie otrzymała upominki. 

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca