Kolejny krok do bezpłatnej komunikacji

Jednogłośnie radni powiatu polkowickiego przyjęli uchwałę dotyczącą wyznaczenia kierunków działań zarządu powiatu w zakresie poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. To krok bliżej osiągnięcia celu, jaki założył sobie klub Bezpartyjnych Samorządowców. Czy to dobry prognostyk, by doprowadzić do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na terenie powiatu?

Podjęcie uchwały podczas sesji Rady Powiatu Polkowickiego to zapowiedź rozmów na temat tego, jakie są potrzeby mieszkańców. Chodzi również o ustalenie zasad finansowania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności możliwości zorganizowania transportu bezpłatnego. Od kilku tygodni walczą o to Bezpartyjni Samorządowcy w powiecie polkowickim.

Wyniki analiz, które przeprowadzić ma zarząd powiatu mają być przedstawione radnym do 2 stycznia 2024 roku.

Nowe wiadomości z Polkowic

Puls Polkowic poleca